Beregninger

Fra:

Alt fra enkle ytelseskalkyler til varmebalanser og lønnsomhetsanalyser på solvarmeanlegg.

En ytelseskalkyle tar utgangspunkt i geografisk plassering og regner potensiell fangst av solenergi pr kvadratmeter månedsvis i et gjennomsnittsår. Dataene henter vi fra NASAs klimadatabaser.

For å lage en varmebalanse tar vi ytelseskalkylen, setter inn ønsket energi-produsent(f.eks. termiske solfangere) og sammenholder dette med forbruket. Da kan vi generere en kurve som viser hvor mye av forbruket som dekkes av primærkilden og hvor mye tilskudd man trenger fra andre kilder som f. eks. vedovn, el.-kolbe eller varmepumpe.

Det er også mulig å estimere lønnsomhet for forskjellige energikilder i et prosjekt. Vi tar da utgangspunkt i innkjøpskost, installasjonskost, virkningsgrad, forventet levetid, vedlikeholdskost og realrent. Ut fra dette kan vi bergene lønnsomhet og spart CO2-utslipp.

Så snart du har bestilt denne tjenesten, tar vi kontakt og blir enige om på hvilken måte vi skal få nødvendige opplysninger. Husk å oppgi korrekt e-postadresse.

Velg ønsket variant:

Beregningstype















Positive SSL on a transparent background BringPosten PayPal Acceptance Mark Medlem Ver
IP-addressen din er: 54.198.139.112
Kopirett © 2021 Skjølberg energiteknikk
Drevet av netthandelsløsningen Zen Cart med norsk oversettelse