Energianalyser

Fra:

Vi lager komplette energimodeller av prosjektet ditt og simulerer energibalanser gjennom hele året. Beregningene baseres på opplysninger om materialbruk, isolasjonsevne, kuldebroer, klimaforhold og valgt energiløsning. Vi kan gjøre detaljerte analyser helt ned på romnivå, noe som gir godt grunnlag for energioptimalisering av prosjektet og vil kunne avsløre uheldige energiløsninger på et tidlig stadium.

Typiske data vi rapporterer er installert effekt, effektbehov pr sone, energibudsjett, maks CO2-konsentrasjon, evaluering mot byggeforskrifter og anbefaling av tiltak for å oppnå ønsket energikategori.

Velg antall soner(rom) du ønsker å få simulert og send bestilling. Så snart du har bestilt tjenesten, tar vi kontakt og blir enige om på hvilken måte vi skal få nødvendige data for å kunne sette opp modellen. Husk å oppgi korrekt e-postadresse.

Velg ønsket variant:Positive SSL on a transparent background BringPosten PayPal Acceptance Mark Medlem Ver
IP-addressen din er: 3.235.245.219
Kopirett © 2021 Skjølberg energiteknikk
Drevet av netthandelsløsningen Zen Cart med norsk oversettelse