Blandeventil VRG131 3/4" - Trykk på bildet for å lukke