Støtteordninger

ENOVA har en rekke støtteordninger for å stimulere til investering i fornybar energi og utfasing av energibærere som gir negativ miljøpåvirkning. Her er en kort oversikt:

ENERGIRÅDGIVER

 • Kunden kan få tilbake 50 % av dokumenterte totalkostnader (inkl. mva.), maksimalt 5.000 kroner.
 • Inngår termografering som en del av rådgivningen, økes maksbeløpet til 7.500 kroner.

LUFT-VANN VARMEPUMPE

 • Kunden kan få tilbake 25 % av dokumenterte totalkostnader (inkl. mva.), maksimalt 10.000 kroner.
 • Har varmepumpa energimåler for strøm og varme, økes maksimalt beløp til 20.000 kroner.
 • I tillegg til dette kan kunden ved fjerning av oljekjel og tank, i kombinasjon med investering i varmepumpa, øke maksimalt beløp med ytterligere 10.000 kroner.

VÆSKE-VANN VARMEPUMPE

 • Kunden kan få tilbake 25 % av dokumenterte totalkostnader (inkl. mva.), maksimalt 20.000 kroner.
 • Har varmepumpa energimåler for strøm- og varme, økes maksimalt beløp til 30.000 kroner.
 • I tillegg til dette kan kunden ved fjerning av oljekjel og tank, i kombinasjon med investering i varmepumpa, øke maksimalt beløp med ytterligere 10.000 kroner.

AVTREKKSVARMEPUMPE

 • Kunden kan få tilbake 25 % av dokumenterte totalkostnader (inkl. mva.), maksimalt 10.000 kroner.
 • Har varmepumpen energimåler for strøm og varme, økes maksimalt beløp til 20.000 kroner.

BIO-OVN MED VANNKAPPE

 • Kunden kan få tilbake 25 % av dokumenterte totalkostnader (inkl. mva.), maksimalt 10.000 kroner.
 • Hvis akkumulatortank installeres som en del av tiltaket, kan det inngå i beregningsgrunnlaget.
 • I tillegg til dette, kan kunden ved fjerning av oljekjel og tank, i kombinasjon med investering i ovn med vannkappe, øke maksimalt beløp med ytterligere 10.000 kroner.

FJERNING AV OLJEKAMIN OG TANK

 • Kunden kan få tilbake 25 % av dokumenterte totalkostnader (inkl. mva.), maksimalt 5.000 kroner. Dette forutsetter at det skjer i kombinasjon med installasjon av en fornybar varmekilde.
 • Oljekaminen må erstattes med en eller flere av varmeløsningene - vedovn, luft-luft varmepumpe eller pelletskamin. Kostnaden til disse varmeløsningene inngår ikke i beregningen for hvor mye kunden kan få tilbakebetalt.

SOLFANGER

 • Kunden kan få tilbake 25 % av dokumenterte totalkostnader (inkl. mva.), maksimalt 10.000 kroner, pluss 200 kroner per m² solfanger oppad begrenset til 25 m².
 • Solfangeranlegget skal være integrert med boligens oppvarmingsløsning for tappevann og eventuelt romoppvarming.

BIOKJEL

 • Kunden kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), maksimalt 10.000 kroner.
 • I tillegg til dette kan kunden ved fjerning av oljekjel og tank, i kombinasjon med investering i biokjelen, øke maksimalt beløp med ytterligere 10.000 kroner.

VARMEGJENVINNING AV GRÅVANN

 • Kunden kan få tilbake 25 % av dokumenterte totalkostnader (inkl. mva.), maksimalt 2.500 kroner.
 • Direkteveksler for dusjvann skal gjenvinne minst 50 % av varme i avløpsvann fra dusjen. Gjenvinner som dekker flere avløp skal gjenvinne minst 30 %.

EL-PRODUKSJON

 • Kunden kan få tilbake 35 % av dokumenterte totalkostnader (inkl. mva.), maksimalt 10.000 kroner, pluss 1.250 kroner per kW installert effekt opp til 15 kW.
 • Tilskudd forutsetter at produksjonsanlegget er tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale.

FJERNING AV OLJEKJEL OG TANK

 • Kunden kan få tilbake 25 % av dokumenterte totalkostnader (inkl. mva.), maksimalt 10.000 kroner.
 • Velger kunden i tillegg en varmepumpe med energimåler, øker maksbeløpet med ytterligere 10.000 kroner.
 • Oljekjelen må erstattes med en fornybar varmekilde til det vannbårne varmeanlegget i kundens hus.
 • Kombinasjonsmulighetene som gir kunden rett til å få tilbake penger for investeringen i en fornybar varmekilde gjennom Enovatilskuddet er luft-vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe, biokjel og bio-ovn med vannkappe.

VARMESTYRINGSSYSTEM

 • Kunden kan få tilbake 20 % av dokumenterte totalkostnader (inkl. mva.), maksimalt 4.000 kroner.
 • Systemet må kunne styre temperatur i minst tre soner som kontrolleres uavhengig av hverandre.
 • Panelovner, stråleovner og andre varmekilder ses ikke på som en del av styringssystemet og kan dermed ikke inngå i beregningsgrunnlaget.
Positive SSL on a transparent background BringPosten PayPal Acceptance Mark Medlem Ver
IP-addressen din er: 3.231.217.107
Kopirett © 2023 Skjølberg energiteknikk
Drevet av netthandelsløsningen Zen Cart med norsk oversettelse